Warunki użytkowania

Zależy nam na Twoim zaufaniu. Zaufaniu naszym cenom, produktom i informacjom. Dokładamy wszelkich starań aby prezentowane przez nas informacje były prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W poniższym tekście postaramy się wyjaśnić dlaczego, mimo naszych starań, błędy się zdarzają.

Dokładność informacji

Specyfikacje produktów i pozostałe informacje zostały udostępnione przez dostawców, producentów, sprzedawców oraz rzeczników prasowych lub zebrane z powszechnie dostępnych źródeł. Zależy nam, aby informacje na stronie internetowej były dokładne i aktualne. Mimo to nie możemy zagwarantować wiarygodności ani dokładności informacji.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności podejmowane przez niego na stronie internetowej. Kompario próbuje, w miarę możliwości, zapewnić dokładność informacji o produkcie i jego cenie wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Mimo to zachęcamy naszych użytkowników do przeprowadzenia rozeznania na własną rękę przed dokonaniem zakupu w sklepie znajdującym się w naszej bazie - w celu upewnienia się, czy dane o cenie są prawidłowe. Kompario nie może zagwarantować, że informacje podane na naszej stronie są poprawne, i w związku z tym nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej za działania podjęte na ich podstawie. Ponadto Kompario nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek straty czy szkody wynikające z nawiązania współpracy z którąkolwiek z firm znajdujących się w naszej bazie.

Zachęcamy do kontaktu z nami, kiedy natrafisz na błąd, abyśmy mogli poprawić lub usunąć jakiekolwiek niepoprawne informacje.

Linki do stron zewnętrznych

Strona internetowa Kompario zawiera linki do innych stron internetowych, których właścicielami i zarządcami są sklepy i inne osoby trzecie. Potwierdzasz, że Kompario nie jest odpowiedzialne za dostępność strony zewnętrznej ani za jej zawartość.

Brak poparcia

Wymienianie nazw produktów lub usług innych firm, w tym znaków towarowych i linków do stron sklepów, ma wyłącznie charakter informacyjny i nie ma na celu rekomendacji lub wyrażania wsparcia dla tych sklepów. Ponadto użycie znaków towarowych oraz linków w taki, a nie inny sposób nie implikuje bezpośrednio ani pośrednio, że te sklepy wspierają lub mają jakikolwiek związek z Kompario.

Opłaty

Kompario nie pobiera żadnych opłat za używanie strony internetowej i nie bierze odpowiedzialności za przelew środków należnych dostawcy lub dystrybutorowi, z którymi użytkownik zdecyduje się współpracować. Użytkownik jest odpowiedzialny za przesyłanie wszelkich płatności zgodnie z warunkami ustalonymi z danym dostawcą lub dystrybutorem.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

A. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że:

 1. używa strony na własne ryzyko;

 2. produkty i usługi dostarczane są w stanie “tak, jak jest” i “w miarę dostępności”;

 3. jeżeli nie podano wyraźnie w poniższym dokumencie, jednoznacznie wyłączamy wszystkie gwarancje wszelkiego rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, w tym m.in. dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, solidności wykonania oraz nienaruszania praw;

 4. wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane za pośrednictwem strony internetowej użytkownik będzie wykorzystywał zgodnie ze swoim uznaniem i na własne ryzyko;

 5. użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, która wynika z pobierania tychże materiałów lub otwierania wiadomości e-mail wysyłanych przez nas;

 6. nie dajemy żadnych gwarancji co do dokładności, otrzymanych rezultatów lub rzetelności wszelkich informacji, treści, usług lub towarów zapewnianych lub reklamowanych przez stronę internetową, ani też co do tego, czy treści zawarte na stronie mają zastosowanie i są odpowiednie do użytku poza Polską;

 7. żadne rady lub informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, otrzymane od nas lub ze strony internetowej, lub poprzez nią, nie mogą stanowić żadnych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych warunkach.

B. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w niniejszym dokumencie nie gwarantujemy, że:

 1. jakikolwiek produkt lub usługa będą spełniać oczekiwania użytkownika;

 2. jakikolwiek produkt lub usługa będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub bezbłędne;

 3. rezultaty uzyskane dzięki użyciu jakiegokolwiek produktu lub usługi będą dokładne i wiarygodne;

 4. jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innego materiału zakupionego lub uzyskanego przez użytkownika za pośrednictwem dowolnego produktu lub usługi będzie zgodna z jego oczekiwaniami;

 5. jakiekolwiek wady lub błędy zostaną poprawione.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody powstałe z albo odnoszące się do używania lub niemożności korzystania ze strony internetowej lub usług albo wynikające z zakupionych lub uzyskanych dóbr lub usług lub odebranych wiadomości lub transakcji zawieranych za pośrednictwem usługi, w tym, ale nie wyłącznie, szkody związane z niemożnością użytkowania lub utratą zysków, danych lub innych wartości niematerialnych, nawet jeśli strona taka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony z usługi lub promocji dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, jego jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze strony internetowej.

Wykluczenia i ograniczenia

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenia niektórych gwarancji lub wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z tym nasza odpowiedzialność w takiej jurysdykcji jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.